• header_1.jpg
 • header_2.jpg
 • header_3.jpg
 • header_4.jpg
 • header_5.jpg
 • header_6.jpg
 • header_7.jpg
 • header_8.jpg
 • header_9.jpg
 • header_10.jpg
 • header_11.jpg
 • header_12.jpg
 • header_13.jpg
 • header_14.jpg

Algemene voorwaarden Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam B.V.

- Data en tarieven onder voorbehoud

- Genoemde prijzen zijn in euro

Gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer 59617098

- Met verhuurder wordt bedoeld: “Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam B.V.”.

- Met huurder en / of cursist wordt bedoeld: de persoon die onderhavig formulier invult en ondertekent.

- Met medegebruiker(s) / medehuurder(s) wordt bedoeld: een ieder die gebruik maakt van het materiaal en goederen die de huurder van de verhuurder huurt.

- Huurder en / of cursist gaat akkoord met de reservering.

- Huurder en / of cursist erkent het materiaal in goede staat te hebben ontvangen.

- Huurder en / of cursist is verplicht het materiaal in dezelfde goede staat aan de verhuurder terug te geven.

- Huurder en / of cursist verklaart voldoende goed te kunnen zwemmen.

- Het materiaal, m.u.v. zeilboten, is niet verzekerd.

- De zeilboten zijn wel verzekerd maar er is altijd een eigen risico van € 300,- of € 500,- per boot.

- Doorverhuur aan derden door de huurder is niet toegestaan.

- Diefstal en schade ontstaan tijdens doorverhuur door huurder aan derden is niet verzekerd.

- Huurder is volledig aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan het materiaal, aan zichzelf of aan zijn medegebruiker(s) / medehuurder(s). Dit betreft ook de schade die eventueel onder de dekking van de verzekering van de verhuurder valt.

- Schade / eigen risico moet terstond door de huurder worden betaald. Indien schade later alsnog door de verzekeraar wordt vergoed, wordt het door de huurder betaalde bedrag terstond door de verhuurder op rekening van de huurder teruggestort. Dit zonder rente

- Verhuurder is niet verzekerd voor schade door huurders veroorzaakt aan zichzelf, aan anderen of aan eigendommen van huurder of anderen. Alle door de cursist/huurder achter gelaten goederen en eigendommen van de cursist/huurder op de verhuurlocaties geschiedt op eigen risico van de cursist/huurder, ook als de goederen en eigendommen in bewaring worden gesteld door de cursist/huurder aan verhuurder of een der medewerkers van de verhuurder.

- Het gebruik van de waterjump geschiedt op eigen risico. Het gebruik van een impactvest en helm is verplicht.

- Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen. Verhuurder is tevens niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door een ongeval.

- Huurder en / of cursist en medegebruiker(s) / medehuurder(s) dienen een WA-verzekering afgesloten te hebben die dergelijke schade dekt.

- Accommodatiegasten dienen zich te houden aan de huisregels die ter inzage worden aangeboden op de receptie. De hoofdboeker blijft verantwoordelijk voor het afhandelen van de eventueel ontstane schade aan het verblijf.

- De polisvoorwaarden van de verzekering van de verhuurder zijn voor de huurder gratis in te zien.

allgemen voorwarden woord r